سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوانمردى مهرآورتر از خویشاوندى است . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 95 تیر 31 , ساعت 4:47 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی» فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی» فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی» فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
روش  
ابزار پژوهش  
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  
یافته‌های پژوهش  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی» فایل ورد (word)

ـ سجادیان، ایلناز و گل‌پرور، محسن، «روابط ساده و چندگانه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با وضعیت روانی افراد»، روان‌شناسی معاصر، ش 1(3)، 1387، ص 42-33

ـ گل‌پرور، محسن، «تفاوت زنان و مردان در ارتباطات جهت‌گیری ارزشی شخصی و علاقه‌مندی به پول با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه». علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ش 5، اسفند، 1385، ص 62-45

ـ گل‌پرور، محسن، «ساختار عاملی پرسش‌نامه رابین و پپلاو: تمایزی بر باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه»، مقاله در مرحله چاپ در فصلنامه روان‌شناسی و دین، 1388

ـ گل‌پرور، محسن، و دیگران، «رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری»، روان‌شناسان ایرانی، ش 18، زمستان، 1387، 136-127

ـ گل‌پرور، محسن و جوادی، سارا، «الگوی ارتباطی بین باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران با شاخص‌های بهداشت روانی: الگوی معادلات ساختاری»، اصول بهداشت روانی، ش 8، تیر، 1386، 122-109

ـ گل‌پرور، محسن و عریضی، حمیدرضا، «مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان»، پژوهش زنان، ش 16، زمستان، 1385، ص 114-95

ـ گل‌پرور، محسن و عریضی، حمیدرضا، «مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن»‌ پژوهش‌نامه تربیتی، ش 16، پاییز، 1387، ص 158-129

ـ گل‌پرور، محسن و دیگران، «رابطه باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران با سلامت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش 9(32)، بهار، 1386، 68-39

-Brockner, J., & Adsit, L, The moderating impact of sex on the equity satisfaction relationship: A field study. Journal of Applied Psychology, 71, 1986, P.585-

-Callan, M.J, & Others, Foregoing the labor for the fruits: The effect of just world threat on the desire for immediate monetary rewards. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 2009, P.246-

-Christopher, A.M, Protestant ethic ideology: its multifaceted relationships with just world beliefs, social dominance orientation, and right-wing authoritarianism. Personality and Individual Differences, 45, 2008, P.473-

-Dalbert, C, A just and an unjust world: structure and validity of different world beliefs. Personality and Individual Differences, 30, 2001, P.561-

-Durm, M., & Stowers, D, Just world beliefs and irrational beliefs: a sex difference Psychological Reports, 83, 1998, P.328-

-Furnham, A, Belief in a just world: Research progress over the past decade. Personality and Individual Differences, 34, 2003, P.795-

-Furnham, A., & Procter, E, Belief in a just world: review and critique of the individual difference literature. British Journal of Social Psychology, 28, 1989, P.365-

-Hafer, C, Investment in long-term goals and commitment to just means drive the need to believe in a just world. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 2000, P.1059-

-Kulik, C.T., & Others, Understanding gender differences in distributive and procedural justice. Social Justice Research, 9, 1996, P.351-

-Lerner, M.J, The justice motive: some hypotheses as to it origins and forms. Journal of Personality, 45, 1977, P.1-

-Lerner, M.J., Miller, D.T, Just world research and the attribution process: looking back and ahead. Psychological Bulletin, 85, 1989, P.1030-

-Leventhal, G.S., & Lane, D.W, Sex, age, and equity behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 15, 1970, P.312-

-Long, G.T., & Lerner, M.J, Deserving the personal contract, and altruistic behavior by children. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 1974, P.551-

-Loo, R, Belief in a just world: support for independent just world and unjust world dimensions. Personality and Individual Differences, 33, 2002, P.703-

-O’Connor, W., Morrison, T., McLead, L., & Aderson, D, A meta-analytic reriew of the relationship between gender and belief in a just world. Journal of Social Behavior and Personality, 11, 1996, P.141-

-Rubin, Z., & Peplau, A, Belief in a just world and reactions to another’s lot. Journal of Social Issues, 22, 1973, P.73-

-Rubin, Z., & Peplau, A, Who believes in a just world Journal of Social Issues, 31, 1975, P.65-

چکیده

این پژوهش با هدف بیان تفاوت‌های گروه‌های جمعیت‌شناختی مختلف درباره دنیای عادلانه و ناعادلانه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان و مردان 17 سال به بالای شهر اصفهان در سال 1385 تشکیل دادند. گروه نمونه پژوهش متشکل از 1500 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از مناطق شرق، غرب، جنوب و شمال شهر نمونه‌گیری شده‌اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسش‌نامه باور به دنیای عادلانه رابین و پیلاو می‌باشد. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون t گروه‌های مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که در گروه‌های سنی مختلف، گروه‌های 51 سال و بالاتر و 41 تا 50 سال در مقایسه با گروه‌های سنی پایین‌تر، دنیا را عادلانه‌تر و گروه 21 تا 30 سال در مقایسه با گروه 31 تا 40 سال و 41 تا 50 سال دنیا را ناعادلانه‌تر می‌پنداشتند

کلیدواژه‌ها: باور به دنیای عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه، سن، تحصیلات، جنسیت، شغل، وضعیت تأهل

 

مقدمه

به رغم نظریه دنیای عادلانه،1 انسان‌ها نیاز دارند تا دنیای محل زندگی خود را دنیایی تصور کنند که در آن افراد آنچه که شایستگی‌اش را دارند، به‌دست می‌آورند.2 چنین باوری که دارای حمایت‌های پژوهشی در فرهنگ‌ها و ملل مختلف است،3 بدین معناست که دستاوردهای خوب و بدی که عاید انسان‌ها می‌شود ـ یعنی پاداش‌ها و تنبیه‌ها ـ به شکلی تصادفی توزیع نشده‌اند؛ بلکه حاصل تلاش و شایستگی افراد است. دربرابر باور به دنیای عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه،4 است. رابین و پپلاو5 در مجموعه نظریه‌پردازی‌های اولیه خود، باور به دنیای عادلانه را سازه‌ای6 تک‌بعدی، امّا پیوستاری معرفی کردند. در یک سوی این پیوستار، باور به دنیای عادلانه و در سوی دیگر آن باور به دنیای ناعادلانه قرار دارد. با این حال، مطالعات بعدی نشان داده‌اند که باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه دو سوی یک پیوستار نیستند و باید آنها را دو پدیده مستقل از یکدیگر در نظر گرفت.7 به‌هرحال، باور به دنیای ناعادلانه، یعنی اینکه دنیایی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند، دنیای مبتنی بر نظم نیست؛ بلکه بی‌نظمی به توزیع دستاوردها و نتایجی که از زندگی در دنیا عاید افراد می‌شود، تسلط دارد.8 گستردگی باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه، زمینه جدی را برای مطالعات مربوط به پیامدهای این نوع باورها فراهم ساخته است. بنا بر پژوهش‌هایی که تا کنون در داخل و خارج از ایران انجام شده است، باور به دنیای عادلانه با افسردگی، اضطراب، تمایل به خودکشی، نارسایی کارکرد اجتماعی، رفتارهای پرخاشگرانه و خصومت و تمایل به سوءظن و بدگمانی رابطه منفی، و با سلامت عمومی و بهزیستی انسان‌ها رابطه مثبت دارد.9 دربرابر، باور به دنیای ناعادلانه، با تمایل به خصومت و پرخاشگری و سوءظن و بدگمانی مرتبط است

به دلیل پیامدهایی که باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه برای سلامتی و بهزیستی انسان‌ها در دنیا دارد، بسیاری از پژوهش‌ها بر سیر رشدی و تحول این باورها متمرکز شده‌اند. به‌طور خلاصه، نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که رشد و تحول باور به دنیای عادلانه (و به احتمال زیاد باور به دنیای ناعادلانه) هنگامی آغاز می‌شود که انسان‌ها از دوران کودکی خود، پی می‌برند که با به تأخیر انداختن نیازهای خود می‌توانند به منافع بلندمدت‌تر و مطلوب‌تری دست یابند.11 این یافته‌ها بدان معناست که شایسته‌ بودن انسان‌ها برای آنچه از زندگی در دنیا عایدشان می‌شود، بخشی حاصل تعامل‌های آنها و بخشی حاصل پذیرش این باور است که برای دستیابی به نتایج بهتر، لازم است افراد از تمایلات زودگذر خود بگذرند. هرچه این نتیجه‌گیری که ماهیت شناختی دارد، در افراد نیرومندتر باشد، نیرو و توان بالاتری برای هدایت انسان‌ها خواهد داشت. از طرف دیگر، چنین باوری شبیه یک قرارداد شخصی بین فرد و دنیا عمل می‌کند. این قرارداد به انسان‌ها این توان را می‌دهد تا اهداف بلندمدت خود را با اطمینان دنبال کنند؛ زیرا عاقبت سرمایه‌گذاری برای آینده که مبتنی بر تلاش و شایستگی افراد است، برای آنها دستاوردهای مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت. با گذر از دوران کودکی اولیه و بالغ‌تر شدن انسان‌ها، به تدریج تجربیات آنها زمینه ارزیابی درستی و نادرستی این باورها را فراهم خواهد ساخت. در واقع، پس از دوران کودکی و نوجوانی، بخشی از آنچه که موجب توجه افراد به درستی باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه خواهد شد، متغیرهای موقعیتی و فردی یا همان متغیرهای جمعیت‌شناختی است. آن‌گونه که خواهید دید، مطالعات انجام‌شده بر نقش متغیرهایی نظیر سن، جنسیت، نژاد، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و امثال آن به نتایج یکدست و همسویی نینجامیده است

در فراتحلیلی که اوکونور، موریسون، مک‌لود و اندرسون12 با استفاده از 33 مطالعه انجام دارند، بدین نتیجه رسیدند که مردان کمی بیش از زنان به دنیای عادلانه باور دارند؛ اما مطالعه درم و استاورز13 تفاوتی بین زنان و مردان در باور به دنیای عادلانه نشان نداده است. در ایران، گل‌پرور و عریضی14 در بررسی جزئی باور به دنیای عادلانه برای زنان و مردان، به این نتیجه دست یافتند که بین زنان و مردان در مواردی تفاوت وجود دارد. در واقع، نتایج حاصل از پژوهش یادشده به این شکل است که زنان در سطح تک‌تک پرسش‌های مربوط به باور به دنیای عادلانه برای زنان و مردان، مانند اینکه زنان مطابق آنچه که شایستگی‌اش را دارند در دنیا دستاورد نصیب‌شان نمی‌شود، با مردان دارای تفاوت دیدگاه هستند. در پژوهش‌های خارج از ایران، موارد مقایسه‌ای مانند مقایسه افراد شهری و روستایی، افراد شاغل در برخی مشاغل محدود، افراد سیاه‌پوست و سفید‌پوست و افراد وابسته به فرهنگ‌هایی نظیر آمریکای لاتین دیده می‌شود؛ اما از مقایسه بین گروه‌های تحصیلی، گروه‌های سنی، گروه‌های شغلی و افراد مجرد و متأهل کمتر استقبال شده است. این امر موجب شده است تا در حوزه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه، درباره نقش فراگیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مختلف خلأ دانش و اطلاعات وجود داشته باشد. بخشی از خلأ دانش در این حوزه در ایران، توسط پژوهش گل‌پرور و عریضی15 برطرف شده است. با این حال، به پژوهش‌های بیشتری در این حوزه نیاز است

پژوهش گل‌پرور و عریضی16 بیانگر آن است که بین زنان و مردان در باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران، برحسب نمره‌های کلی حاصل از پرسش‌نامه‌های پژوهش ـ و نه بر اساس تک‌تک پرسش‌ها ـ تفاوت وجود ندارد. در مقابل، بین افراد 17 تا 21 سال و افراد 42 سال و بالاتر، در باور به دنیای عادلانه برای خود تفاوت وجود دارد. تفاوت مزبور به این شکل است که افراد جوان‌تر در مقایسه با افراد مسن‌تر، دنیا را مکانی عادلانه‌تر برای خود می‌بینند. افراد دارای تحصیلات راهنمایی و فوق‌دیپلم نیز در مقایسه با افراد دارای تحصیلات لیسانس، باور نیرومندتری به دنیای عادلانه دارند؛ اما افراد مجرد و متأهل با یکدیگر در باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران تفاوتی نداشته‌اند. در مقایسه‌ گروه‌های شغلی، تنوع قابل توجهی در باور به دنیای عادلانه گزارش شده است. برای نمونه، مشاغلی که شرایط شغلی‌شان سخت و نیروبر است، در مقایسه با کسانی که از شرایط شغلی بهتری برخوردارند دنیا را ناعادلانه‌تر ارزیابی می‌کنند. همین وضعیت در مورد افرادی که دارای منزل رهن و اجاره‌ای هستند نیز دیده می‌شود

چنان‌که شواهد اولیه ارائه‌شده از داخل ایران نشان می‌دهد، برخی از متغیرهای جمعیت‌شناختی توان بالقوه‌ای برای ایجاد تغییر یا تفاوت در حوزه باور به دنیای عادلانه دارند. متأسفانه هیچ‌گونه شواهدی که در آن باور به دنیای ناعادلانه از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی مقایسه شده باشد، در دسترس قرار نگرفت. به باور محققانی چون کالیک، آمبروز و مک‌کون،17 دلایل نظری که برخی از متغیرهای جمعیت‌شناختی می‌توانند زمینه‌ساز تفاوت در دیدگاه‌های معطوف به دنیای عادلانه شوند، به تفاوت در تمایل به نفع شخصی18 یا سوگیری خودمدارانه19 بازمی‌گردد. در واقع، اینکه متغیرهایی نظیر جنسیت، سن، نژاد، شرایط شغلی،‌ وضعیت تأهل، وضعیت مسکن و امثال آن می‌تواند جهت و ماهیت باور به دنیای عادلانه را تحت تأثیر قرار دهند، به این حقیقت بازمی‌گردد که برای هر یک از انسان‌ها که به یکی از طبقات یا زیرگروه‌های این متغیرها تعلق دارند، نفع تصوری خاصی با توجه به شرایط خاص خودشان مطرح است.20 آنچه در جهت این منافع ‌باشد، به طور طبیعی افراد را به سوی باور به دنیای عادلانه و چنان‌که در جهت این منافع نباشد، به سوی باور به دنیای ناعادلانه سوق می‌دهد.21 دومین بعد نظری که به تبیین تفاوت در دیدگاه‌های معطوف به عدالت در بین گروه‌های متعلق به طبقات متغیرهای جمعیت‌شناختی مختلف قادر می‌باشد، تأکیدهای متمایز بر اشکال، ‌ابعاد و اصول مختلف مطرح برای عدالت است.22 برای نمونه، این احتمال همواره مطرح بوده و هست که افراد به دلایل شخصی خاص، نظرشان به عدالت جلب شود. برای مثال، لونتال و لین23 در پژوهش خود پی بردند که زنان و مردان برای قاعده انصاف در حوزه عدالت ارزش متفاوتی قائل هستند. این نتیجه در پژوهش‌های داخل کشور نیز تا اندازه‌ای به‌دست آمده است.24 به‌ هرحال، در حوزه تفاوت در دیدگاه‌های گروه‌های جمعیت‌شناختی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه محدودیت پژوهشی و خلأ دانش وجود دارد. به معنای دیگر، کسب بینش دقیق‌تر به نقش این متغیرها، به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. این پژوهش نیز به همین منظور انجام شده است. فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر است

فرضیه 1: گروه‌های سنی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند

فرضیه 2: گروه‌های تحصیلی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند

فرضیه 3: گروه‌های شغلی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند

فرضیه 4: زنان و مردان در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند

فرضیه 5: افراد مجرد و متأهل در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند

روش

روش پژوهش حاضر، پس‌رویدادی است که در آن باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه گروه‌های سنی، جنسی، تحصیلی، شغلی و وضعیت تأهل و مسکن با یکدیگر مقایسه شده است

جامعه آماری پژوهش را همه زنان و مردان 16 سال به بالای ساکن شهر اصفهان در مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تشکیل داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که در این مناطق چهارگانه، بیش از یک میلیون نفر شرایط شرکت در این پژوهش را داشته‌اند

نمونه پژوهش حاضر را 1500 نفر تشکیل داده‌اند که 748 نفر از آنها مرد و 752 نفر آنها زن بوده‌اند. این تعداد گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای از سطح خیابان‌ها و کوچه‌ها، به ویژه از طریق مراجعه به درب منازل نمونه‌گیری شده‌اند. شیوه نمونه‌گیری بدین صورت بوده است که تعدادی از دانشجویان به مثابه مجریان پرسش‌نامه از مناطق مختلف شهر اصفهان انتخاب شدند و سپس تعدادی پرسش‌نامه در اختیار آنها قرار گرفت تا در منطقه مسکونی خودشان آن را اجرا کنند. از هر منزل، حداکثر سه نفر که دارای شرایط سنی 16 سال به بالا بوده‌اند، برای پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه‌های پژوهش انتخاب شدند. در مجموع، از هر خیابان اصلی بین 75 تا 80 نفر نمونه‌گیری شدند

ابزار پژوهش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 تیر 31 , ساعت 4:47 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله نیروگاه جذر و مدی فایل ورد (word) دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نیروگاه جذر و مدی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نیروگاه جذر و مدی فایل ورد (word)

فصل اول

انرژیهای قابل حصول از دریا

1-1- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها

1-2- انرژی جزر ومد دریا

1-3- انرژی امواج دریا

ویژگی های منبع

1- طرح ستون نوسانگر آب (OWC)

2- طرح ماشین شناور موج- نیرو

3- طرح ژنراتور نوع دلفین

1-3-2- اثرات زیست محیطی

1-3-3- نتیجه گیری

1-4- انرژی حرارتی دریا

1-4-1- تکنولوژی حرارتی دریاها

تکنولوژی سیکل بسته برای OTEC

1-4-2- اثرات زیست محیطی

1-4-3- نتیجه گیری

1-5- انرژی اختلاف غلظت نمک;

1-5-1- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک;

1-5-2- نتیجه گیری

فصل دوم

جـزر و مــد

2-1- منشاء و تاریخچه جزر و مد

2-2- مکانیسم تشکیل جزر و مد

2-3- ترکیب اثر ماه و خورشید برروی جزر و مد

2-3-1 جزر و مد حداکثر

1-3-4- جزر و مد حداقل

2-4- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید

2-5- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد

2-6- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد

2-7- سایر پارامترهای موثر در جزر و مد

2-8- کاربردهای جزر و مد

2-9- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد

فصل سوم

شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی

3-1- شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی

3-2- کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا

3-3- عوامل موثر بر دامنه جزر و مد

3-4- نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی

3-4-1- نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی

3-4-2- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی

3-4-3- ساختن دایک;

3-4-4- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی

3-4-5- انواع توربین های به کارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی

3-4-6- طراحی محور توربین

فصل چهارم

نیروگاه جزر و مدی

4-1- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مد

4-2- سیستم یک حوضچه ای

4-2-1- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی حوضچه به دریا

4-2-2- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی دریا به حوضچه

4-2-3- سیستم دوطرفه حوضچه به دریا و بالعکس;

4-3- سیستم دو حوضچه ای

4-4- سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه

4-5- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای

4-5-1- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای

4-6- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده

4-6-1- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس در فرانسه

4-6-2- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا

4-7- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق

4-8- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی

4-8-1- رسوبات

4-8-2- اثرات بر طبیعت

4-9- نتیجه گیری

فصل پنجم

سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه کاربرد انرژی‌های نو

1- ایجاد بستر مناسب از طریق شناسایی و برآورد منابع و مطالعات امکان سنجی

2- ایجاد بسترهای فنی مناسب و ظرفیت سازی

3- ایجاد بسترهای قانونی

4- فعال سازی بخش خصوصی

5- فعال سازی تحقیقات

6- انجام پروژه های نمایش عملکرد

7- اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش;

فصل ششم

مشکلات و موانع پیش روی توسعه انرژی‌های  تجدیدپذیر در ایران

فصل هفتم

مقالات فارسی

مقاله نخست

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

چکیده

مقدمه

مراحل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

قیمت انرژی

تحقیق و توسعه در انرژی

تشویق به توسعه تجاری

کمک به کشورهای در حال توسعه

انتقال فن آوری

اجرا نمونه انتقال فن آوری نیروگاه های برق بادی در کشور

نتیجه گیری

مقاله دوم

مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا

چکیده

1- مقدمه

2- انرژی جزر و مدی

3- انرژی امواج

4- خلاصه و نتیجه گیری

 انرژی امواج

فصل هشتم

ترجمه مقاله

(انرژی تجدیدپذیر)

انرژی تجدیدپذیر

نیروی جزر و مد

فیزیک جزر و مد

اثرات جاذبه و نیروی گریز از مرکز

تولید برق از جزر و مد

توربین های استفاده شده در نیروگاههای جزر و مدی

پره های جزر و مدی

توربین های جزر و مدی

محدودیت نیروگاههای جزر و مدی

تغییرات جزر و مدی

تغییرات اکولوژی

نیروگاههای جزر و مدی در استرالیا

نیروگاههای جزر و مدی: چگونگی کار آنها

نیروگاههای جزر و مدی: تاریخچه و محل

نیروگاه جزر و مدی: طرح و مشکلات

اثرات اجتماعی

نتیجه

توسعه نیروگاههای جزر و مدی در دهانه رودخانه ها و محیطهای دریایی

انرژی جزر و مد

جزر و مد: انرژی وابسته به نیروی جاذبه

بهره برداری از منابع

انرژی جزر و مدی از جهت اقتصادی

اثرات محیطی

نتایج

روشهای تولید برق

پیـوسـت

فصل اول

انرژیهای قابل حصول از دریا

 1-1- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها

در این فصل انرژی های قابل حصول از آب دریاها و تکنولوژی استحصال از آنها به اختصار بیان می شود

1- انرژی جزر و مد دریا

2- انرژی امواج دریا

3- انرژی حرارتی دریا

4- انرژی اختلاف غلظت نمک آب دریا

 1-2- انرژی جزر ومد دریا

در این فصل به اختصار به انرژی جزر و مد دریاها پرداخته شده است و در فصل‌های بعد جامع تر بیان خواهد شد

جزر و مد و جریانات جزر و مدی نتیجه اثر نیروهای جاذبه اجسام آسمانی است. این نیروها سبب افزایش ارتفاع سطح آب شده که این افزایش نیز سبب ایجاد جریانات افقی جزر و مدی می شود

انرژی این جریانات افقی را می توان از طریق ساختن سدهایی در کنار دریاها مهار نمود. از نظر مقایسه انرژی حاصل از جزر و مد بسیار مشابه واحدهای برق- آبی است. مقدار انرژی بدست آمده از جریانات جزر و مدی بسیار قابل ملاحظه است

 1-3- انرژی امواج دریا

ویژگی های منبع

انرژی امواج دریا عبارت است از انرژی مکانیکی منتقل شده از باد که امواجی با پریود کوتاه، آنرا بصورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می کنند

در میان منابع متعدد انرژیهای اقیانوسی، انرژی حمل شده توسط امواج دارای بیشترین درصد انباشتگی است. بعنوان نمونه، انرژی موثر موج در حالت های عمومی، نسبت به انرژی حاصل از تابش مستقیم خورشید در شدیدترین تابش ها، از تراکم بسیار بالاتری برخوردار است. بنابراین ابزاری که بعنوان مبدلهای انرژی امواج مورد استفاده قرار می گیرند، انرژی خود را با چگالی به مراتب بالاتر نسبت به تجهیزات انرژی خورشیدی تولید و عرضه می نمایند

موج ها بخاطر جرم آبی که نسبت به سطح متوسط دریا جابجا شده، انرژی پتانسیل و بخاطر سرعت ذرات آب، انرژی جنبشی با خود حمل می کنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغتشاش، و با شدتی که بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد، تلف می شود. موجهای بزرگ در آبهای عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست می‌دهند، در نتیجه سیستمهای امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از طوفانهایی که روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند

امواج توسط ارتفاع، طول موج (فاصله بین قله‌های متوالی) و دوره تناوبشان (زمان بین قله های متوالی) مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً برحسب کیلووات بر متر بیان می شود که نمایانگر نرخ انتقال انرژی از عرض یک خط فرضی بطول یک متر و موازی با جبهه موج می باشد

 1- طرح ستون نوسانگر آب (OWC)

بعنوان یکی از رضایت بخش ترین روشهای استحصال انرژی اقیانوسی، گزینه‌ای است که در سالهای اخیر فعالیت های دامنه داری در جهت اجرا و بهینه سازی آن صورت پذیرفته است. در این روش، از تولید جریان هوای فشرده توسط حرکت رفت و بازگشتی سطح موثر موج، بعنوان عامل محرک یک توربین هوای متصل به ژنراتور استفاده می شود

هندسه عمومی در طرحهای مختلف واحدهای نیروگاهی با ستون نوسانگر آب عبارت است از محفظه ای با دو انتهای باز که بصورت قائم در معرض امواج قرار می گیرد. سطح آزاد آب، حجم داخل استوانه را به دو ناحیه تقسیم می کند، بگونه ای که هردو ناحیه در یک انتهای خود، دارای بازشدگی با ابعاد مشخص می باشند. وضعیت نصب سازه به شکلی است که جهت بازشدگی تحتانی به سمت امواج قرار داشته و در نتیجه، در هنگام کار نیروگاه سطح آب داخل محفظه متأثر از تلاطم خارجی امواج، بصورت واداشته به نوسان در می آید. در اثر حرکت رفت و بازگشتی سطح آب داخل محفظه، حجم ناحیه فوقانی متناوباً تغییر نموده و متأثر از آن، فشار نسبی هوای محصور در این قسمت – متناسب با  تابع تغییرات حجم مزبور- بصورت ضربانی حول مقدار فشار سطح آزاد نوسان می‌نماید. مجرای تعبیه شده در منتهی‌الیه ناحیه فوقانی، جریان تحت فشار هوای داخل محفظه را به سمت یک توربین هوا هدایت می سازد. حاصل این فرآیند، انتقال انرژی جنبشی جریان هوای مزبور به محور یک ژنراتور الکتریکی و در نتیجه تولید برق خواهد بود

در رابطه با طرحهای نیروگاهی اجرایی نیز در کشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان، نروژ، پرتقال و ایرلند واحدهای آزمایشی و نمونه مختلفی با ساز و کار ستون نوسانگر آب به مرحله اجرا در آمده است

در حال حاضر هند تنها کشوری است که برق حاصل از نیروگاه موجی خود را به شبکه برق سراسری متصل نموده و طرحهای کاربردی دیگری را در دست اجرا دارد

 2- طرح ماشین شناور موج- نیرو

-3-2- اثرات زیست محیطی

قدرت حاصل از امواج اساساً غیرآلاینده است و به هر میزان که جایگزین سوخت‌های هیدروکربنی شود منافع زیست محیطی حاصل شده است

در مورد تجهیزات منفرد انرژی موجی از نوع شناور، صدمات زیست محیطی قابل توجهی پیش بینی نمی شود. خطری که احتمال وقوع آن وجود دارد و جلوگیری از آن ضروری است، تداخل با ترافیک دریایی است که با انتخاب صحیح محلهای استقرار و بکارگرفتن وسایل و علائم ناوبری قابل پیش گیری است

توسعه زیاد سیستمهای موجی در یک قسمت از ساحل می تواند بحدی از امواج انرژی بگیرد که برجابجایی رسوبات و بارهای بستر دریا تأثیربگذارد. با توجه به ویژگی های محل ممکن است اختلاط، تشکیل لایه ها و گل آلودگی آبها نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. چنین تغییراتی از نقطه نظر زیست محیطی ممکن است خوب یا بد تلقی شوند، که این امر نیز به مشخصات مکان بستگی دارد. از نظر زیبایی نیز ممکن است اثرات منفی ایجاد شود که بویژه در نواحی پرجمعیت و تفریحی دارای اهمیت خواهد بود

1-3-3- نتیجه گیری

انرژی موجی از چندین نظر، جوان و تکامل نیافته به حساب می آید. با هیچ درجه ای از قطعیت نمی توان گفت که دستگاههایی که تابحال بکارگرفته شده اند از نظر فنی پیشرفته ترین بوده اند، یا اینکه دستگاههای بهتری در آینده جایگزین آنها خواهد شد. هنوز تجربه کافی برای پیش بینی طول عمر سیستمهای فعلی در شرایط واقعی کارکرد وجود ندارد. هنوز تجربه کافی در دست نیست که بتوان نیازهای بهره برداری و نگهداری را پیشگویی نمود و یا اینکه با طراحی مناسب، آنها را حداقل کرد

در حال حاضر آمار و ارقام در مورد وضعیت بازاریابی فقط جنبه آزمایشی و پیشنهادی دارد، ولی چنین به نظر می رسد که تحت سناریوی نسبتاً مساعد، انرژی امواج بتواند تا سال 2020 هر ساله بالغ بر 12 تراوات[1] ساعت تولید کند. ارقام متناظر برای بدترین سناریو در حدود 1 تراوات ساعت در سال و برای مساعدترین سناریو (اما غیرمحتمل) تقریباً 100 تراوات ساعت می باشد

این مقادیر به ترتیب معادل 5/2، 2/0 و 3/22 Mtoe[2]

 4-1- انرژی حرارتی[3]دریا

ویژگی های منبع

انرژی حرارتی دریایی یا اقیانوسی، بصورت اختلاف دما بین آبهای گرم سطح دریا و آب های سرد اعماق آن وجود دارد. در اغلب نواحی حاره و نیمه حاره، اختلاف دمای موجود بین آب های سطح دریا و آبهای عمق 1000 متری به 20 درجه سانتیگراد می‌رسد که این اختلاف دما به عنوان حداقل اختلاف دمای مورد نیاز برای تبدیل عملی انرژی بشمار می رود

بنابراین منبع انرژی حرارتی دریاها وسعتی در حدود 60 میلیون متر مربع و ظرفیت تولید دائمی و بی وقفه ای به میزان چندین تراوات را دارد

البته مقدار انرژی قابل برداشت بسیار کمتر است، زیرا بسیاری از مناطق مناسب، خیلی دورافتاده اند و بعلاوه پروسه استخراج انرژی به لحاظ قوانین ترمودینامیکی به راندمانهای بسیار پائین محدود می شود. حتماً پس از به حساب آوردن تمام این فاکتورها، بازهم مقدار انرژی قابل برداشت بسیار عظیم است. بعلاوه دریاهایی که بیشترین اختلاف دما در آنها وجود دارد. در مناطق کشورهای درحال توسعه قرار دارند و یک منبع طبیعی و بومی برای آنها به شمار می روند

 1-4-1- تکنولوژی حرارتی دریاها

نیروگاههای تبدیل انرژی حرارتی یا OTEC[4] می توانند در سه نوع سیکل بسته، باز و یا ترکیبی کار کنند. در سیکل بسته از آب گرم سطحی برای تبخیر یک مایع واسطه نظیر آمونیاک، فرئون یا پروپان استفاده می شود. (سیکل بسته در ادامه به اختصار توضیح داده خواهد شد)

در سیکل باز، آب سطحی خود سیال عامل است. این آب در فشاری کمتر از فشار بخار خود تبخیر شده، سپس از توربین گذشته سرد و تقطیر می شود. در این روش خلاء لازم برای حرکت دادن بخار و گردش توربین و ژنراتور توسط عمل میعان فراهم می شود

سیکل کاری- چه بسته چه باز- مشابه سیکل مربوط به نیروگاههای حرارتی متعارف می باشد، با این تفاوت که دمای کار در این سیکل ها پائین تر است و هزینه سوخت و جود ندارد. گرمای آب سطحی به جای گرمای احتراق به کار برده می‌شود

نیروگاههای سیکل بسته و باز را هم روی کشتی و هم در ساحل می توان نصب کرد. نوع سوار بر کشتی نیازمند کابل کشی زیردریایی و یا تولید یک محصول قابل حمل و نقل است، در حالیکه نوع ساحلی به لوله کشی طولانی برای آب سرد نیازدارد که ممکن است به ناچار از شیب های تند بستر دریا عبور کند

برخلاف انرژی امواج و جزر و مد، انرژی حرارتی دریاها منبعی با توان ثابت بشمار می رود. نیروگاههای OTEC به جز در مواقع لازم برای تعمیر و نگهداری می توانند بطور نامحدود و دائمی کار کنند، و از این رو برای تولید بار پایه[5]بسیار مناسب هستند. همچنین امکان تولید محصولات جنبی مزیت مهم دیگر این نیروگاههاست. سیکل باز بطور طبیعی آب شیرین تولید می کند، بخار تقطیر شده تقریباً عاری از نمک است و به آسانی می توان آن را از آب سرد خنک کننده جدا نمود. در هردو سیکل باز و بسته آب خنک کننده که از اعماق دریا کشیده شده است، سرشار از مواد غذایی بوده و می توان از آن برای کشت آبی استفاده کرد

استفاده از انرژی حرارتی اقیانوس ها اولین بار توسط دارسونوال فیزیکدان فرانسوی در سال 1881 مطرح شد و در دهه 1930 یکی از شاگردان وی بنام کلود یک نیروگاه آزمایشی در کوبا تأسیس کرد

 تکنولوژی سیکل بسته برای OTEC

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 تیر 31 , ساعت 4:47 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله هوش و خلاقیت فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هوش و خلاقیت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله هوش و خلاقیت فایل ورد (word)

در ابتدا آشنایی با انواع هوش و تعریفی از هوش:  
با توجه به این تعاریف هوش A :  
ویژگیهای کودکان خلاق  
اصطلاحات مرتبط با تیزهوش  
تعاریف خلاقیت از دیدگاههای مختلف  
ویژگی های کودکان خلاق  
- آموزش خلاقیت :  
ویژگی های بدنی کودکان تیزهوش :  
-        ویژگی های شخصیتی :  
ویژگی های تحصیلی کودکان تیزهوش:  
ویژگی های تحصیلی تیزهوشان از دیدگاه معلمان  
علایق تیزهوشان  
مشکلات دانش آموزان نابغه  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله هوش و خلاقیت فایل ورد (word)

1-افروز،غلامعلی،روانشناسی تربیتی کاربردی

2-سیف،علی اکبر،روانشاسی حافظه

3-گنجی،حمزه،روانشاسی حافظه و یادگیری

4-سانتراک،جان دبیلیو،زمینه روانشاسی سانتراک ترجمه مهرداد فیروزبخت

5-حمزه،گنجی،روانشاسی عمومی

در ابتدا آشنایی با انواع هوش و تعریفی از هوش

تعریف هوش به سه دسته تقسیم می شوند :

1)     تربیتـی : کیفیتی است که سبب موفقیت تحصیلی می شود از این رو آن را یک نوع استعداد تحصیلی تلقی میکنند و مربیان تربیتی مدعی اند که کودکان باهوش نمرات بهتری در دروس خود کسب می کنند و پیشرفت تحصیلی آنان نسبت به کودکان کم هوش چشمگیرتر است

2)     تحلیلـی : هوش به بخشهای تشکیل دهنده اش تقسیم می شود (تحلیل می شود)

3)     کـاربردی :  هوش پدیده ای است که از طریق آزمونهای هوش سنجیده می شود

از دیدگاه دیگر هوش تقسیم می شود به : 

1-     آمـوزشی : (دیدگاه وکسلر، ترمن، بینه و سیمون، پیاژه و فراگرد هوش)

2-     فیـزیولوژیکی ( هب، کتل، دو سطحی جنس )

1- دیدگاه آموزشی ( الف ) – وکسلر : از دید وکسلر هوش نتیجه ی تأثیر دایمی و متقابل فرد با محیط است و هوش توانایی کلی و جامع فرد برای این که به طور هدفمند رفتار کند و به طور منطقی بیاندیشد و به طور مؤثر با محیط خود به مبادله بپردازد

( ب ) – تـرمن : ظرفیت فرد در تفکر انـتزاعی است

( ج ) – بیـنه و سیـمون : قابلیت عمومی درک و استدلال است . درست قضاوت کردن، درست درک کردن و درست استدلال کردن فعالیتهای بنیادی هوش هستند و هوش از 4 استعداد، ترکیب یافته است :1 – فهم- 2- ابتکار – 3- انتزاع 4- توجیه فکر

( د ) : پیـاژه : استعداد انطباق با محیط است

( ه ) : نظریه ی فراگرد هوش : پیچیدگی خیلی زیاد در یک وضعیت به عدم اطمینان و ناراحتی

می انجامد. افراد تیزهوش قادرند اطلاعات خود را به روشهایی سازمان دهند که عدم اطمینان را کاهش می دهد. (کاهش پیچیدگی) پس هوش شامل کاهش پیچیدگی از طریق انتخاب، دسته بندی و ساخت دهی و اطلاعات می شود و افراد تیزهوش کسانی هستند که زودتر و کارآمدتر از دیگران این کار را انجام می دهند

2- دیدگاه فیزیولوژیستی : ( الف ) : هوش BوA ( هِب )

کودک هنگام تولد توانایی بالقوه ای برای رشد ذهنی را دارا است چنانچه محیط برای به فعل درآمدن این توانایی فراهم نباشد در روند رشد ذهنی وقفه ایجاد خواهد شد. چنانچه توانایی بالقوه ذهنی در سطح پایینی باشد، محیط نمی تواند ضریب هوشی بالایی را برای فرد تدارک ببیند از این رو توارث دامنه رشد هوشی را مشخص می کند

با توجه به این تعاریف هوش A

توانایی ذاتی فرد برای رشد استعداد ذهنی است و هوش B سطحی است که رشد ذهنی به آن خواهد رسید؛ هوش A قابل اندازه گیری نیست، چون کنش ذهنی نوزاد قابل اندازه گیری و مشاهده نمی باشد از این رو ضریب هوشی، فقط هوش B را اندازه می گیرد هوش  AوB به طور کامل و مستقل از یکدیگر نیستند و هوش A به رشد هوش B کمک می کند و یکی از عوامل لازم در تشکیل آن تلقی می شود

ب).  هوش سیال و متبلور ( کتل ) : کتل وجود دو جزء عمده در فعالیت هوشی را تحت عنوان هوشی سیال و هوش متبلور فرض کرده است

هوش سیال : ظرفیت کلی ادراک است که معرف هوش بالقوه فرد است، مستقل از اجتماعی شدن و آموزش و پرورش فرد است. که شامل پادگیری های تصادفی و تجارب بدون برنامه است. در محیط و در همه فرهنگ ها تقریباً مشترکند. (توانای بنیادی)

هوش متبلور : بازتاب تجارب و تماس های فرهنگی فرد نظیر تجارب رسمی آموزشی است که مهمترین آنها دانش و مهارتهایی است است که در مدرسه تدریس می شود مانند مهارتهای عددی ;

# – هوش متبلور سالها بعد از پایان یافتن دوران آموزشی به رشد خود ادامه می دهد. در حالی که هوش سیال در حدود 14 سالگی به اوج خود می رسد پس به فلات در می آید و در بعد از 20 سالگی سیر نزولی طی میکند

ب).  نظریه دو سطحی جنس : جنس برای هوش دارای دو سطح و قایل می شود

توانایی که در سطح قرار دارند، شکل پاسخ ضرورتاً مشابه و همنواخت با شکل محرک است برای نمونه فرد یاد میگیرد که حاصل ضرب 2×2 می شود 4 و یا از ترکیب حرف گ_‌ر_ب_ه کلمه ی گـربـه حاصل میشود. که این نوع یادگیری تا حدی به منـزله ی کسب پیوند میان محرک و پاسخ با یادگیری S-R است.اما در مورد توانایی های مربوط به سطح اعمال پیچیده تری مورد نیاز است به این معنی که محرک ارایه شده به ارگانیسم مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد و در نتیجه تغییر شکل پیدا میکند و جامعیت بیشتری می یابد. انواع تواناییهایی که برای دست یافتن به حل مسایل، تعریف کلمات انتزاعی و برای درک ضرب المثل ها لازمند،‌ نمونه ای از تواناییهای سطح  هستند

تعریف خلاقیت

تعریف خلاقیت بر مسائل مختلف متمرکز شده است. برخی از تعاریف، ویژگی های شخصیتی افراد را محور قرار داده و برخی دیگر بر اساس فرایند خلاق و تعاریف دیگر بر حسب محصول خلاق، به خلاقیت نگریسته اند

-          گیلفورد معتقد است که خلاقیت مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه هایی است که موجب تفکر خلاق میشود. (برحسب شخصیت)

-          تعریف دیگر خلاقیت که بر فرایند خلاقیت مبتنی است؛ مدنیک می گوید که خلاقیت عبارت است از شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیب های تازه که با الزامات خاص مطابق است یا به شکلی مفید است و هر چه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه تر باشد، فرایند حل کردن خلاق تر خواهد بود

گیزلن بر اساس محصول به خلاقیت توجه می کند و معتقد است که خلاقیت ارائه کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی است. به طور کلی خلاقیت یک توانایی همگانی است که هم ناشی از عوامل مختلف فردی و شخصیتی است و هم ناشی از عوامل اجتماعی، و هم به عنوان فرایند مطرح است و هم به عنوان محصول ملاک خلاق بودن یک فعالیت به عوامل ذیل بستگی دارد

1 ).  سیالی ( فراوانی ) : توانایی پاسخ های متعدد به یک سؤال

2 ).  تازگی ( جدید بودن ) : توانایی ارائه پاسخ به کاربردهای جدید به یک سؤال

3 ).  مفید بودن ( اصالت ) : ارائه پاسخ های بی نظیر به یک سؤال

ویژگیهای کودکان خلاق

تمایل به تجربه و آزمایش – گرایش درونی به ارزشیابی – توانایی بازی با عقاید و نظرات – تمایل به ریسک کردن – تمایل و ترجیح دادن پیچیدگی – گرایش به امور مبهم و عمل آنها – خودپنداری و بالا – توانایی چسبیدن به کار

معمولاً از معلم خیلی فرمانبرداری نمی کنند- ترجیح می دهند به تنهایی درس بخوانند، معلمان و برخی کودکان درسخوان از چنین دانش آموزانی به عنوان کودکی که نظم کلاس را رعایت نمی کنند شکایت می کنند

اصطلاحات مرتبط با تیزهوش

1     نبوغ : Genius : کلمه ای که گاه در مورد استعدادها و یا توانایی های خاص در زمینه های مختلف به کار می رود. مثلاً فرد قدرت هوش فوق العاده ای از خود نشان می دهد

2     بصیرت : Insight : استعداد تجزیه یا ترکیب اطلاعات به طریقی نو، خلاقانه و یا مفید. جدا ساختن اطلاعات درست یا نادرست

3     پیشرفته : Advanced : در مورد کودکی به کار می رود که نسبت به سنش در درس یا حوز بخصوصی جلو است

4     خلاقیت : Creativing : توانایی باراز افکار نو و مفید، درک و تشخیص روابط جدید و مهم، طرح سؤالات بی سابقه و مهم

تعاریف خلاقیت از دیدگاههای مختلف

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 تیر 31 , ساعت 4:46 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق خلاقیت در کودکان (بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان) فایل ورد (word) دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق خلاقیت در کودکان (بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق خلاقیت در کودکان (بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان) فایل ورد (word)

مقدمه
شناسایی مشکل
انگیزه درونی
قلمرو مهارتها
محل تقاطع خلاقیت
تعیین هدف
شرح مسئله
محدودیت‌ها
تحلیل نیاز
بررسی مقدار نیاز به محصول
هدف ایجاد نیاز در محصول
نمودار رشد ذهنی کودکان
پرورش حواس کودکان
خلاقیت و سازندگی در سنین پیش دبستانی
پرورش خلاقیت از طریق هنر
فعالیت هنری
رشد بازنمایی دو بعدی
رشد طراحی
رشد نقاشی
مشخصات نقاشی خوب برای کودکان
نقش نقاشی در پرورش خلاقیت کودکان
چرا کودکان نقاشی می کنند
تفریح کودکان
اهمیت خلاقیت و تخیلی برای کودکان
سرگرمی کودکان
بازی
اهمیت بازنمایی
تعاریف خلاقیت و تخیل
ارتباط بین خلاقیت و تخیل
ویژگی های خلاقیت در کودکان
ارتباط خلاقیت و بازی
بازی و اهمیت آن
اهمیت محیط مناسب
سازماندهی دسترسی به فضا و منابع
آنالیز اجتماعی
شناخت استفاده کنندگان (User Analysis)
شناخت گروه استفاده گر اول (کودک)
وندالیزم (Vandalism)
نقش تربیت در شخصیت کودک
نشانه های خلاقیت در کودک
شناخت گروه استفاده گر دوم (والدین)
نقش مادران
نقش پدران
روابط اجتماعی
شناخت گروه استفاده گر سوم

 

 

مقدمه

اگر بزرگسالانی خلاق و با قوه تخیل می‌خواهیم باید از سال‌‌های اولیه زندگی آن‌ها برای این کار برنامه‌ریزی کنیم. ما کودکان را برای زندگی تربیت می‌کنیم و هر خصوصیتی را که در این سن در آنان تشویق کنیم با آنان می‌ماند. اگر خلاقیت و قوه تخیل آنان را تشویق نکنیم کودکان به بزرگسالانی خلاق بدل نمی‌شوند

کار و فعالیت هنری کودکان در ایجاد فرصت‌هایی بمنظور ابراز خلاقیت اهمیت حیاتی دارد

در نظر گرفتن تنوع وسایل و امکانات دار اتاق کودک به دلیل استفاده طولانی مدت از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکان به نقاشی و حجم‌سازی بسیار علاقه مندند و دوست دارند وسایلی را که در اختیار دارند رنگی کنند، مثل نقاشی کردن روی دیوارهای اتاقشان. گاهی این مسئله باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در خانواده‌ها می‌شود: اما باید دقت کرد که کودکان را از انجام این کار نهی نکنیم و فضای لازم را برای انجام این کار برای او فراهم کنیم

تحقیقات نمایانگر آن است که هوش و استعداد، خلق و خو و شخصیت، قدرت‌ها و مهارت‌ها در سال‌های اول زندگی شکل می‌گیرد. در مرحله بعدی، رشد انسان بیشتر در جهت  کمی است تا کیفی. لذا هر قدر محیط زندگانی کودک غنی‌تر، سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش کودک بیشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد بود و در اینجا ضرورت استفاده از فضای کار و فعالیت مناسب که کودک را به سمت و سویی مناسب سوق دهد، ضروری به نظر می‌رسد

شناسایی مشکل

کودکان ظروف خالی نیستند. آن‌ها عقاید و افکار و آرزوهای خود را برای آفریدن دارند. مسئولیت ما این است که مهارتهای فعلی کودکان و درک آن‌ها را رشد دهیم و با ایجاد فرصت‌های تازه این مهارت‌ها را گسترده‌تر کنیم تا نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانش ‌آن‌ها در زمینه تجارب گسترده و وسیع‌تر رشد کند

برای کمک به کودکان در جهت نیل به خلاق‌ترین مرحله ممکن برای آنها کافی نیست مهارتها را به آنها آموزش دهیم یا فرصت‌هایی برایشان به وجود آوریم تا استعدادهایشان را گسترش دهند. همچنین کافی نیست عادات خوب کارکردن را به آنها بیاموزیم. باید به آن‌ها کمک کنیم تا نقاطی را که علایق و مهارتهایشان منطبق می‌گردند یعنی محل تقاطع خلاقیت خود را تشخیص دهند

در این محل قلمرو مهارتهای کودک و مهارتهای تفکر خلاق وی بر روی علایق درونی وی منطبق می‌شوند. این ترکیب پرقدرتی است زیرا جایی است که کودک به احتمال بسیار زیاد خلاق خواهد بود

کودکان به فضای کافی برای کار کردن و منابع در دسترس نیاز دارند تا بتوانند از تجاربی که به آنان ارائه می‌شود بیشترین بهره را ببرند. فضای خانه به دلیل مأنوس بودن محیط آن برای کودک، در او احساس امنیت ایجاد می‌کند. از این رو در نظر گرفتن فضایی جهت انجام کارهای هنری، امکان رشد و پرورش خلاقیت و در عین حال ایجاد انگیزه و اشتیاق در کودک را فراهم می‌آورد

کودکانی که دارای فضاها و وسایل شخصی هستند، کودکان تواناتر و با اعتماد به نفس بیشتری خواهند شد. آنها یاد می‌گیرند که وسیله مربوط به خودشان است و آنها هستند که از آن استفاده می‌کنند، پس می‌آموزند چطور  با آن برخورد کنند و حتی چطور  در حفظ و نگهداری آن بکوشند

مبلمان کارهنری فضایی مناسب در اختیار کودک قرار می‌دهد که به راحتی به انجام فعالیت‌های خویش بپردازد. در اختیار قرار گرفتن این فضا شخصی برای کودک حس استقلال طلبی را در او پرورش داده و باعث  ایجاد نظم و ترتیب در امور شخصی او می‌شود

در نتیجه طراحی مبلمان کار هنری باید به گونه‌ای باشد که در عین رعایت اصول ارگونیکی، میل و رغبت به انجام فعالیت‌های هنری را نیز در کودک افزایش می‌دهد

تعیین هدف

جمله هدف: طراحی مبلمان کار هنری (نقاشی، حجم‌سازی و کاردستی) اتاق کودکان پیش دبستانی

شرح مسئله

بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان

احتیاجات

- استفاده شخصی کودک

- تشویق به رعایت نظم و ترتیب در امور

- ایجاد حس رضایت و راحتی

- پرورش خلاقیت

محدودیت‌ها

- محدودیت فضای قرارگیری: یکی از محدودیت‌ها، محدودیت فضایی است. این محدودیت به علت شکل خانه‌های امروزی به وجود آمده است؛ خانه‌های کوچک با اتاق‌های کوچک

- اقتصادی بودن: بیشتر خانواده‌ها تمایل دارند محصولی را که برای فرزند خود خریداری می‌کنند بتوانند به مدت طولانی‌تری استفاده کنند و این به دلیل هزینه اولیه‌ای است که متقبل می‌شوند

ویژگی‌های مورد نیاز

- تطبیق با ابعاد بدنی کودک

- امکان دسترسی کودک به قسمتهای مختلف مجموعه

- جلب توجه به سبب زیبایی و قابل قبول بودن طرح

- انصای حس مالکیت کودک

- تعدیل حس استقلال طلبی

تحلیل نیاز

تسهیلات عامل بسیار مهم در پیشبرد برنامه کیفی کودکان است. باید محل کافی برای نگهداری کارهای هنری، ابزار و وسایل، کارهای ناتمام و ارائه نمونه موجود باشد

قطعاً برای بهبود نقاشی کودکان به ابزارهای انگیزش، کمک و تجزیه‌زا نیازمندیم و مسئولیت فعال نمودن این تجربه‌ها در قسمتی به عهده فضا و ابزار مناسب است

امتیاز مکاشفه در محصول

مبلمان کارهنری امکان مکاشفه و لذت در نقاشی و همچنین افزایش امکان تخیل را به کودکان می‌دهد. در عین حال مسئولیت فعال نمودن جنبه هنری کودک را تا حدودی بعه عهده می‌گیرد. چنان چه این فضا هدفمند طراحی شود کودک را به اندازه کافی درگیر می‌نماید و فرصتهای گوناگونی را برای کشف، آزمایش، انتخاب، سازماندهی و احساس در کودک ایجاد می‌کند

بررسی مقدار نیاز به محصول

انسان هیچ ‌گونه عملی را بدون احساس  نیاز به آن انجام نخواهد داد ولی در بعضی موارد برخی از نیازها باید در شخصی ایجاد شده و یا به صورت یک امتیاز ویژه به شخص اهداء گردد. باید گفت که کودک با یک تکه کاغذ پاره یا دیوار خانه و یک مداد ساده نیاز نقاشی کردن خود را به هر نحو ممکن بیان می‌دارد و این نکته به نظر غیر قابل کتمان می‌آید ولی محصول می‌تواند با توجه به هدفی خلاقه – آموزشی نوعی نیاز در شخص  ایجاد کنند. کودک با این محصول ارتباط رفاهی و حسی برقرار می‌کند و محصول از جنبه تزئینی خود خارج شده و یکی از وسایل ضروری وی می‌گردد

هدف ایجاد نیاز در محصول

برای پرورش استعدادهای گوناگون کودک باید موقعیتهای فراهم آورد تا امکان خلق تفکرات و تمایلات عینی میسر گردد

وقتی کودک امکان نقاشی کردن در حالت‌های مختلف و دسترسی به انواع ابزارهای مورد نیاز خود را دارد می‌تواند بیش از هر چیز از نقاشی و دیگر فعالیت‌های هنری خود لذت ببرد

محصول می‌تواند ارزشی و احترام به کودک را تداعی نماید و لذت استفاده از محصول را در او ایجاد کند

سلسله مراتب نیازهای کودک عبارتست از

1- نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیک

نیازهای جسمانی کودک عبارت از غذا و خواب است

2- نیازهای ایمنی

حفظ کودک از عوامل محیطی مضر مانند بیماری، سرما و… جزء این نیاز محسوب می‌شود

3- نیازهای محب و احساس تعلق

ایجاد ریشه در کودک چه به وسیله رفتار و چه به وسیله محیط، مثلاً طراحی یک اتاق آرامش بخش می‌تواند جزء این نیاز محسوب شود که باید حتماً برآورده شود

4- نیاز به احترام

ما می‌توانیم با طراحی محصولی مناسب، نیاز کودک را به احترام مورد نیاز خود برآورده سازیم

5- نیاز خود شکوفایی

این نیاز در زبان هنری کودک خود را نشان می‌دهد. نیاز به دانستن و تجربه کردن کودک نیز در این مرتبه است. نیاز به فضای کار هنری بیشتر در نیازهای چهارم و پنجم کودکان می‌گنجد و نقش بسیار مهمی در این میان دارد

رشد ذهنی کودکان

رشد ذهنی کودک مراحل چندی را به شرح ذیل طی می‌کند

1- دوره نمایشی که چند ماه پس از تولد آغاز می‌شود و تا 4 سالگی ادامه پیدا می‌کند. در این دوره کودک منظور خود را از طریق نمادهایی مانند بازی و نقاشی بیان می‌کند

2- دوره تفکر مشهودی: 4 تا 7 سالگی، که در این دوره خود کودک از طریق حواس با محیط ارتباط برقرار می‌کند و به سرگرمی‌های ملموس می‌پردازد

3- مرحله آمادگی: 7 تا 12 سالگی، این مرحله به نام دوره ملموس نیز خوانده می‌شود؛ یعنی دانسته‌های کودک در این سن بیشتر از طریق کاربرد و استفاده از وسایل کمک آموزشی صورت می‌گیرد

4- دوره تفکر منطقی: 11 سالگی به بعد، در این مرحله کودک از لحاظ رشد ذهنی به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند رویدادها را بدون استفاده از وسایل آموزشی تجزیه و تحلیل کند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 تیر 31 , ساعت 4:46 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی فایل ورد (word)

چکیده     
مقدمه    
بیان مسله     
اهمیت و ضرورت تحقیق     
اهداف تحقیق    
فرضیههای تحقیق    
پیشینه تحقیق     
مروری برتحقیقات گذشته    
1-4) تحقیقات داخلی    
2-4) تحقیقات خارجی    
2-5) بوردیو    
3-5) گیدنز    
4- 5) نظریه مبادله    
مدل نظری تحقیق    
2 نظریه سوروکین    
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی     
2ـ2-6 . قشر    
2ـ 2-7 .طبقه اجتماعی     
شیوه محاسبه نمرات متغیرهای مستقلو متغیر وابسته    
محاسبه نمره متغیر پذیرش اجتماعی بر وضعیت اقتصادی  بر پایه روش تحلیل عامل تأییدی    
محاسبه نمره متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر پایه روش محاسبه    
روش‌های آماری آزمون فرضیات تحقیق    
چارچوب نظری تحقیق    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی فایل ورد (word)

× ادیبی، حسین و انصاری،عبدالمعبود(1383)،«نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، نشر دانژه

× اسـکید مـور، ویلیام (1375)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی، تفکر نظری در جامعه‌شناسی»، (علی­محمد حاضری و دیگران)، تهران، انتشارات تابان

× آقایاری، سحر(1382)، «بررسی گرایش زنان به جراحی پلاستیک»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

× چاوشیان، حسن (1381)، «بدن به مثابه رسانه هویت»، مجله جامعه‌شناسی ایران، ش 4

× ذکایی،محمد سعید(1386)، «فرهنگ مطالعات جوانان»، تهران، انتشارات آگه

× ذکایی، محمدسعید (1386)، «جامعه شناسی جوانان ایران»، تهران، انتشارات آگه

× رضایی، محمدحسین (1384)، «تحلیل جامعه شناختی پوشش اسلامی»، فصلنامه مصباح، ش46، سال دوازدهم

× رفیع‌پور، فرامرز (1376)، «توسعه و تضاد»، تهران، شرکت سهامی انتشار

× ریتزر، جورج (1374)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات علمی

× سراج زاده ،حسین(1381)،«چالش­های دین و مدرنیته»، تهران، انتشارات طرح نو

× سرمد، زهره و دیگران (1382)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، انتشارات آگاه

× شویده، کریستین و فونتن، اولیویه (1385)، «واژگان بوردیو»، (مرتضی کتبی)، تهران، نشرنی

× علی­محمدزاده، خلیل و سلیمانی، زهرا (1384)، «زن، حجاب و حقوق از نگاهی دیگر»، تهران، انتشارات فردوس

× فاضلی، محمد (1382)، «مصرف و سبک زندگی»، قم، انتشارات صبح صادق

× فرجی، مهدی و حمیدی، نفیسه (1384)، «نگرش زنان نسبت به انواع پوشش‌های رایج»، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

× گیدنز، آنتونی (1385)، «تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید»، (ناصر موفقیان)، تهران، نشر نی

× لوپز، خوزه و اسکات، جان (1385)، «ساخت نظریه اجتماعی»، (حسین قاضیان)، تهران، نشر نی

× هنسن، جوزف و دیگران (1381)، «آرایش، مد و بهره‌کشی از زنان»، (افشنگ مقصودی)، تهران، نشر گل آذین

* Ahmed, S & Stacy, J (2001), “Thinking through the Skin”, London, Routledge

* Black, P & Sharma, U (2001), “Men are real, women are made up: Beauty Therapy and the Construction of feminity”, The Editorial Board of Sociological Review

* Etcoff, N (2004), “The real truth about beauty: a global report”, Finding of the Global Study on Women, Beauty and Well being

*Gimlin, Debra (2006), “The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a Response to Bodily Dye-appearance”, Sociology, Vol.40, No

* Gottfried, Heid (2003), “Tempting bodies: shaping gender at work in Japan.”, Sociology, Vol.37,No

* Howson, A & Inglis, D (2001), “The body in sociology: tensions inside and outside sociological though”, The Editorial Board of Sociological Review

* Shilling,Chris (1993), “Body and Social Theory”, London, Sage Publication

* Synnot, Anthony (1988), “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, part I: Sociology of Beauty and Face.”, British Journal of Sociology, Vol.40, No

* Synnot, Anthony (1990), “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, part II: Sociology of Beauty and Face.”, British Journal of Sociology, Vol.41, No

* Toni, C. Antonucci (2004), “The Dove Roport: Challenging Beauty.”, New York, Edelman publication

*Tsianakas,V & Rice, K (2005), “Gender Impact Assessment: Body Image.”, Australia, Women’s Health Publication

* Webster, M. & Driskell, J (1983), “Beauty as Status”, American Journal of Sociology,Vol.89, No

*Wellington, A. Christine & Bryson, R. John (2001), “At Face Value: Image Consultancy Emotional Labour and Professional Work”, Sociology, Vol.35, No

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی  با پذیرش اجتماعی دانش ­آموزان دختردوره ابتدایی  شهرستان ایذه می­باشد­.­این مطالعه روی 239 نمونه تصادفی­خوشه­ایی  انجام شد.­­ابزارهای مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی،­ آزمون­های­ ویژ­ه ارزیابی­اخلاق اجتمایی شامل خوش خولقی برخورد مناسب پذیرش اطرافیان و اجتماعیی که در آن زندگی می کنند .­از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.­یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی پذیرش اجتمایی BMI ارتباط معنی­داری وجود داشت.­­بین وضعیت اقتصادی و پذیرش اجتماعی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت

کلیدواژه­ها: وضعیت اجتمایی پذیرش اجتمایی ،

مقدمه

در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .[1] برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( 2و 1) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( 1) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی – اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و ; می باشند .( 2) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( 3) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت 5 سالگی قسمت مهمی از – است که اطفال پس از 6 سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( 4) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند

( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( 5 در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور 6 درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بینائی و 8 / بیماریهای غیر واگیر، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد

 

 

بیان مسله

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه  و بررسی بین وعیت اقتصادی اجتمایی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال های 88-89 بوده است (روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،1981)، پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی اجتمایی  (فلدمن،1981)،. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که: بین تغییر وضعیت اقتصادی دانش آموزان  با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (01/0p)؛ بین عامل انطباق مدارس  ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (01/0p) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه با پذیرش اجتمایی  برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (01/0p)و اخلاق کاری با عوامل شخصی (05/0p)و اجتماعی (01/0p) ، بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد،گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتمایی  رابطه معناداری دارد (05/0p)؛ و بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (01/0p) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر(05/0p) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد بین عوامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی افراد رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است

اهمیت و ضرورت تحقیق :

در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است

1- بررسی وضعیت اقتصادی خانواده های  دانش آموزان ؛  با با برخورد همان دانش آموز با دیگر دانش آموزان یا محیط پیرامون

2- بررسی پیشرفت تحصیلی یا عدم آن بر وضعیت اقتصادی  دانش آموزان

3- بررسی پذیرش دانش  آموز مقطع ابتدایی  و با تایید همان اقتصاد خانواده بر دیگران و رضایتمندی کامل از اقتصاد خانواده خود

 

 

 

اهداف تحقیق

الف-هدف کلی:

هدف کلی از این انجام این تحقیق رابطه  و بررسی بین وعیت اقتصادی اجتمایی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال های 88-89 بوده است

ب-اهداف اختصاصی:

- بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی­جسمانی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان ابتدایی

- بررسی رابطه بین سطح میزان درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

- بررسی رابطه بین سطح و نوع کار و درامد خانواده با پذیرش دانش اموز

- بررسی رابطه بین پذیرش خانواده و پذیرش دانش اموز در خانواده

[1] ادیبی، حسین و انصاری،عبدالمعبود(1383)،«نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، نشر دانژه.ص

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ