سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه خدا دوستی را بر خودْ دوستی مقدّم بدارد، در برابر سختی و دشواری مردم، خداوند او را بسنده باشد .بنده ام پیروی ام کن تا تو را مانند خود گردانم . [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:32 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرعملیات پخش سیلاب برمیزان کربن آلی خاک درمنطقه رودباران اراک تحت فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرعملیات پخش سیلاب برمیزان کربن آلی خاک درمنطقه رودباران اراک تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرعملیات پخش سیلاب برمیزان کربن آلی خاک درمنطقه رودباران اراک تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرعملیات پخش سیلاب برمیزان کربن آلی خاک درمنطقه رودباران اراک تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور بررسی اثرعملیات پخش سیلاب برمیزان ترسیب کربن آلی خاک منطقه پخش سیلاب رودباراناراک انتخاب شد و مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک درآن مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد ترسیب کربن آلی خاک درعمق 50-0 سانتیمتری خاک منطقه پخش سیلاب 31/02 و برای منطقه شاهد 22/80 تن درهکتار بود که با یکدیگر اختلاف معنی دارداشتند بنابراین عملیات پخش سیلاب منجر به افزایش میزان ترسیب کربن آلی خاک شده است همچنین درصد رس لوم و رطوبت اشباع خاک درمنطقه پخش سیلاب در مقایسه با منطقه شاهد افزایش یافته است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:32 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بیوتکنولوژی و ایمنی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی تحت فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیوتکنولوژی و ایمنی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بیوتکنولوژی و ایمنی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بیوتکنولوژی و ایمنی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1375

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: 12

چکیده:

با افزایش جمعیت و کاهش مواد غذایی در جهان، بیوتکنولوژی به عنوان روش اساسی در استفاده از توان یک ارگانیسم، ماده حاصل از آن و با آنزیم های تغییر دهنده کیفیت و کمیت غذا کاربرد گسترده یافته است. استفاده از روشهای نوترکیبی DNA سلولهای با خصوصیات جدید ژنتیکی را ایجاد کرده که در صنایع غذایی برای تولید مواد غذایی با خصوصیات جدید، مواد افزودنی بر غذا و مواد تکمیل کننده غذا بکار گرفته شده اند، با ایجاد تغییر در ساختمان وراثتی ارگانیسم تولید کننده مواد غذایی احتمال بروز مشکلاتی مانند: – تولید یا همراه بودن مواد آلرژن -ایجاد تغییر در متابولیسم تولید کننده غذا و در نتیجه تولید مواد سمی -کاهش ارزش غذایی محصول به علت تغییر ژنتیکی در ژنوم سلول -ایجاد تداخل در خصوصیات حیاتی و تغییر در فعالیت سلول وجود دارد. علت ایجاد این مشکلات از یک طرف پیچیدگی ارگانیسم دریافت کننده ژن و از طرف دیگر موتاسیون و تغییر در سیستمهای تنظیم کننده راههای متابولیکی سلول است. به دلایل ذکر شده بر اساس قوانین بین المللی محصولات این نوع میکروارگانیسم ها بایستی از قبل از وارد شده به بازار و مصرف مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی های استاندارد عبارتند از: – انجام آزمایشات invivo در حیوان آزمایشگاهی مدل برای تعیین اثر ماده غذایی به عنوان آلرژن یا سم -تغییر ترادف ماده وراثتی سلول دریافت کننده ژن و تعیین دقیق محل استقرار ژن جدید -کنترل و نظارت بر عرضه محصول در بازار مصرف.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:32 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیشنهاد و ارتقاء قوانین موجود در زمینه طراحی دفاع غیرعامل تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیشنهاد و ارتقاء قوانین موجود در زمینه طراحی دفاع غیرعامل تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیشنهاد و ارتقاء قوانین موجود در زمینه طراحی دفاع غیرعامل تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیشنهاد و ارتقاء قوانین موجود در زمینه طراحی دفاع غیرعامل تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 14
چکیده:
آنچه در مقاله حاضر مطرح شده است، خطرات طبیعی احتمالی حاصل از فعالیت گسل شمال تبریز بر روی کاربری های مختلف شهری و بررسی قوانین مطرح شده از سوی نظام مهندسی کشور در این زمینه و همچنین پیشنهاد قوانین کمکی و جدیدتر برای مقابله با خطرات زلزله می باشد. به همین منظور، با مطالعه و بررسی خطرات مذکور و میزان تأثیر قوانین وضع شده برای مقابله با آنها، نتایجی حاصل شده و مشکلات مرتبط با این موضوع تعیین گردیده است. بطور کلی آنچه که از این مطالعه حاصل شده است، این است که گسل شمال تبریز زمانی با محدوده شهری فاصله داشته ولی در حال حاضر بر اثر گسترش ساخت و ساز و شهرک سازی بر روی حریم آن، از میان شهرک های جدید ساخته شده و در حال احداث در شمال تبریز می گذرد. اگر چه قوانین مقررات ملی ساختمان از چند دهه پیش تدوین شده و طی سالها با بررسی های کارشناسی مورد اصلاح قرار گرفته است و تأکید بسیاری بر اجرای مقررات شده است، اما عملاً این قانون در ساختمان سازی و گسترش شهری مورد بی مهری قرار گرفته است، چنانچه شاهد توسعه ساختمان سازی در مناطق پرخطر بصورت انبوه می باشیم.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:32 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون تحت فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 10

چکیده:

یکی از بخشهای اصلی در کنترل نیروگاههای بخاری , کنترل ژنراتور سنکرون می باشد که یکی از مسائل مهم و مشکل در سیستمهای قدرت است . در این مقاله ابتدا مدل سازی ژنراتور سنکرون با مدل هفرون فیلیپس مطرح گشته است و این امر موجب به مدلسازی این سیستم بصورت یک سیستم دو ورودی – دو خروجی گشته است هدف از اینگونه مدلسازی در نظر گفتن کلیه اختلال ها به منظور دست یافتن به مدلی دقیق تر بوده است . پس از مدلسازی هدف اصلی مقاله طراحی کنترل کننده چند متغیره غیرمتمرکز تطبیقی برای این سیستم است که در کنار پایدار سازی سیستم بتواندرفتار مطلوب خروجی را به همراه داشته و در مقابل انواع اغتشاش ها و دیگر عوامل نا مطلوب وارد بر سیستم مقامت نماید . که این امر با شبیه سازی و تحلیل بصورت کامل نشان داده شده است .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:32 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری تحت فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

افزایش کارایی تولید در هر سامانه تولیدی پایداری آن را در بر دارد. ابداع روش های نوین مهندسی ژنتیک به پژوهشگران توانایی دست ورزی ژنتیکی در موجودات زنده و بهره گیری کارآمدتر از خزانه ژنی آنها را داده است. از جمله ی این روش ها، انتقال ژن های مفید به دام های اهلی است. در مان کارآمدتر بیماری های دامی و تولید بسیاری از پروتئین های زیستی از دام های تراریخته از جمله کاربردهای انتقال ژن در دامپروری می باشند. انتقال ژن مانند هر پدیده ی نوین دیگر موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان دقت و سرعت این فناوری ها را در ایجاد تغییرات ژنتیکی، از جمله دلایل موافقت خود و مخالفان تاثیرات سوء احتمالی ژنهای منتقل شده بر سلامت میزبان، مصرف کنندگان فرآورده های این حیوانات تراریخته و محیط را ازجمله دلایل مخالفت خود بر می شمرند. نوین بودن این روش ها و نا آشنایی به جنبه های کامل کاربرد آنها، اجازه داوری سریع را در باره آنها نمی دهد. با این حال مطالعه دقیق مزایا و معایب احتمالی کاربرد آنها در سامانه های زیستی بهره گیری کارآمد آنها را تضمین می کند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ