سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
جویای دانش در سایه عنایت خداوند است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:32 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از تبدیل موجک انعکاس صدا و شبکه های عصبی برای سورتینگ پسته تحت فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از تبدیل موجک انعکاس صدا و شبکه های عصبی برای سورتینگ پسته تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استفاده از تبدیل موجک انعکاس صدا و شبکه های عصبی برای سورتینگ پسته تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از تبدیل موجک انعکاس صدا و شبکه های عصبی برای سورتینگ پسته تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در حال حاضر برای جداسازی پسته های پوک از مغزدار از دستگاه پوک گیر که با استفاده از جریان هوا کار می کند استفاده می شود. در این پژوهش از انعکاس صدای برخورد پسته ها با یک صفحه فولادی استفاده گردید تا پسته های پوک را از مغز دار جدا نماییم. این پژوهش در دو بخشOffline وRealtime انجام شد. در بخشOffline سیگنال های صدای برخورد درحوزه موجکWavelet) مورد پردازش قرار گرفته و بردارهای مشخصات مناسب استخراج شده است. از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایهMLP) جهت جداسازی استفاده شده است. برای شناسایی پسته ها مجموعا 280 شبکه چندلایهMLP) با ساختار ها و الگوریتم های آموزش مختلف توسط نرم افزار 74 MATLAB مورد بررسی قرار گرفت.در نهایت شبکه عصبی با ساختار 20-6-2 برای جداسازی پسته ها انتخاب شد. در حالتRealtime دستگاهی متشکل از یک مخزن نغذیه، نوار نقاله جعبه صدا و یک سلونوئید جداکننده ساخته شد. این مجموعه به یک رایانه متصل و توسط آن کنترل گردید. نتایج آزمایشات نرم افزاری نشان دادند که شبکه عصبی پسته های پوک را با دقت 98 درصد و پسته های مغزدار را با دقت 94 درصد جدا می سازد. با ارتباط نرم افزار و سخت افزار ساخته شده به یکدیگر و با قراردادن پسته ها در فواصل 1 ، 3 و 5 سانتی متری بر روی نوار نقاله مجموعه در فواصل 3 و 5 سانتی متری دقت عملکردی مشابه دقت حاصل از نرم افزار داد ولی در فواصل حدود یک سانتیمتر دقت جدا سازی کاهش یافت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:31 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خواص کانونی غربال فوتونی با روزنه های بیضوی با توزیع گاوسی چگال تحت فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خواص کانونی غربال فوتونی با روزنه های بیضوی با توزیع گاوسی چگال تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی خواص کانونی غربال فوتونی با روزنه های بیضوی با توزیع گاوسی چگال تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خواص کانونی غربال فوتونی با روزنه های بیضوی با توزیع گاوسی چگال تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
تعداد صفحات: 4
چکیده:
در این مقاله در غربال فوتونی به جای روزنه های دایروی از روزنه های بیضوی شکل با پارامترهای مختلف استفاده شدهاست.وتوزیع روزنه ها برپایه ی تابع گاوسی چگال که در ساختار ان هم پوشانی روزنه ها درچندین حلقه ی داخلیاست ارائه شده است .هدف از این کار مطالعه چگونگی تغییر بازدهی پراش غربال فوتونی بر مبنای روزنه های بیضویشکل است. خواص کانونی کننده ی این عنصر اپتیکی پراشی به طریق تجربی و شبیه سازی برای نور لیزر هلیوم نئون با طول موج 632/8nm – مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:31 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر مدت زمان رشد گیاهچه های سیب زمینی در In Vitroبر پارامتر های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساتینا در شرایط گلخانه تحت فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر مدت زمان رشد گیاهچه های سیب زمینی در In Vitroبر پارامتر های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساتینا در شرایط گلخانه تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر مدت زمان رشد گیاهچه های سیب زمینی در In Vitroبر پارامتر های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساتینا در شرایط گلخانه تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر مدت زمان رشد گیاهچه های سیب زمینی در In Vitroبر پارامتر های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساتینا در شرایط گلخانه تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این مطالعه برای بررسی مدت زمان قرار دادن گیاهچه های عاری از ویروس در محیط In Vitroجهت تولید مینی تیوبر،به بررسی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گیاهچه های سیب زمینی رقم ساتینا پرداخته شده است. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصدفی با 3 تکرار انجام گردید. اثر دو تیمار زمانی 21 روز رشد در In Vitroو 28 روز رشد درIn Vitroنشان داد که وزن غده های هر گیاه و تعداد غده های هر گیاه در تیمار زمانی 21 روز رشد در In Vitroبیشتر و اختلاف معنی داری در این دو مورد مشاهده شد و همچنین با قرار دادن گیاهچه ها به مدت 28 روز در In Vitroگیاهچه ها قوی تر و شاداب تربوده که احتمال از بین رفتن آنها در طی پروسه انتقال از In Vitro بهIn Vitroرا کاهش می دهد. در این آزمایش اختلاف معنی داری در مورد پارامترهای طول ساقه، طول ریشه، تعداد شاخه، مساحت بزرگترین برگ، تعداد غده، وزن غده ها و عملکرد غده های هر گیاه و تعداد جوانه های هر غده مشاهده نشد ولی تیمار زمانی 28 روز رشد درIn Vitroاثرات مثبتی را نیز بر روی این پارامتر ها نشان داد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:31 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی سیاه دانه (.Nigella sativa L) با استفاده از نشانگرهای SCOT تحت فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی سیاه دانه (.Nigella sativa L) با استفاده از نشانگرهای SCOT تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی سیاه دانه (.Nigella sativa L) با استفاده از نشانگرهای SCOT تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی سیاه دانه (.Nigella sativa L) با استفاده از نشانگرهای SCOT تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: 9
چکیده:
تنوع زنتیکی در ژرم پلاسم گیاه، تعیین ساختار ژنتیکی و پتانسیل هر گونه گیاهی قبل از انجام هر کار اصلاحی و معرفی ارقام کیفی با عملکرد بالا، امری لازم و ضروری در توسعه استراتژی های جمع آ وری و حفاظت مواد گیاهی به عنوان منابع ژنتیکی می باشد. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 16 توده سیاه دانه ایرانی با استفاده از 9 آغازگر SCOT مورد ارزیابی قرار گرفت که همگی باندهای تکرار پذیر مناسب ت ولید کردند. در ن تایج حاصل از این تحقیق 73 باند امتیاز بندی شد که 52 باند آ ن چند شکلی را به نمایش گذاشتند. م یانگین محتوای چندشکلی اطلاعات (PIC) برای آغازگرهای استفاده شده از حداقل 0/1348 تا حداکثر 0/2442 متغیر بود. آغاز گر (P(1 بالاترین مقدار PIC (0/2442) را دارا بود. رابط زنتیکی بین نمونه ها با استفاده از ضریب تشابه جاکارد م حاسبه شد و تجزیه خوشه ای به روش UPGMA، 16 نمونه مورد مطالعه را در 7 گروه قرار داد که مطابق مناطق جغرافیایی ایران نبود. ن تایج این پژوهش نشان داد که نشانگرهای SCOT به طور مؤثری می توانند برای مطالعه تنوع ژنتیکی توده های سیاه دانه ا ستفاده شوند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آبان 29 , ساعت 11:31 عصر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اهمیت مهندسی ارزش در صنعت ساختمان تحت فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اهمیت مهندسی ارزش در صنعت ساختمان تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اهمیت مهندسی ارزش در صنعت ساختمان تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اهمیت مهندسی ارزش در صنعت ساختمان تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
تعداد صفحات: 2
چکیده:
مهندسی ارزش راهکاری مدیریتی و دیدگاهی خلاق است که در طراحی و اجرای پروژههای عمرانی به خصوص در صنعت ساختمانبه عنوان ابزاری نیرومند برای بهبود در سه عامل کلیدی هزینه، زمان اجرا و کیفیت فنی ساخت، در رویه طراحی و بعد از طراحیمورد استفاده قرار میگیرد. بر این اساس میتوان از این روش در طراحی و ساخت پروژههای ساختمانی استفاده کرد که ارتقاء موثرکیفیت و کاهش هزینه را در پی دارد. مهندسی ارزش در پروژههای ساختمانی، حرکتی نو در عرصه ساخت و ساز تلقی می گردد. لذادر این مقاله به بررسی اهمیت مهندسی ارزش در صنعت ساختمان پرداخته شده است که نتایج آن در جهت استفاده هر چه بیشترکارفرمایان بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز شرکتهای مهندسین مشاور و همچنین پیمانکاران بخش مسکن، و ارتقاءسطح مهندسی در این تکنیک مدیریتی و فرابخشی، ارائه گردیده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ